КОИ СМЕ НИЕ2018-08-21T16:06:18+00:00

Кои Сме Ние

Лидери в агробизнеса, храни и ингредиенти, гориво и торове

Bunge Romania

В Румъния, Bunge Румъния е един от най-важните играчи в селскостопанския сектор за преработката и търговията с маслодайни семена. Компанията е безспорен лидер на пазара на бутилираното олио и има най-доброто национално покритие.

Със седалище в Букурещ, Bunge Румъния осъществява оперативната си дейност в:

  • 2 съоръжения за смилане, разположени в гр. Бузъу и гр. Лехлиу,
  • 2 частни силоза в гр. Яш и гр. Траян,
  • наети силози на територията на цялата страна
  • 2 операционни пристанищни терминали.

Bunge, корпорация с предмет на дейност търговия със селскостопански и хранителни продукти, присъства в повече от 40 страни с повече от 32 000 служители.

Bunge е създадена през 1818 г. в Амстердам, първоначално като търговец на зърнени храни. Настоящият интегриран бизнес модел включва обработка на селскостопански продукти, дистрибуция на хранителни продукти и производство на торове.

Bunge Limited е регистрирана на Нюйоркската фондова борса (NYSE-BG) и има седалище в Уайт Плейнс, Ню Йорк, САЩ.

Bunge е световен лидер в преработката на маслодайни семена и най-големият производител на растителни масла в света.

Bunge оперира в световен мащаб и свързва зоните с интензивно селскостопанско производство с ключовите световни пазари на консумация на храни.

Повече информация можете да намерите тук: www.bunge.com.

НАШАТА МИСИЯ

НАШАТА ВИЗИЯ

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

СИГУРНОСТ