НАШИТЕ ЦЕННОСТИ2018-08-21T16:06:19+03:00

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Нашите ценности отдавна са отразени в начина, по който работим.
Те са основни за всеки служител и стандарти по които живеем.

Careers – Entrepreneurship Icon

Предприемачеството кара промяната да се случи. То ни кара да се съмняваме в традиционните разбирания, да поставяме под въпрос нашите предположения и в резултат на това да създаваме нови възможности и непрекъснато да правим подобрения.

В продължение на почти двеста години Bunge прекоси океани, за да оживее визията на предприемачите. Ние сме компания, в която малки екипи въз основа на добри идеи и чрез бързи решения и интелигентни придобивания, изграждат глобалнен бизнес с агро стоки и храни.

Careers – Teamwork Icon

Работата в екип е от съществено значение, тъй като нито един човек не разполага с всички отговори и никой не е станал лидер на пазара въз основа само на добрите идеи. Най-успешните предприемачи, макар и конкурентни по дух, работят най-добре, когато работят с други хора – споделят прозрения, обединяват усилия и умножават силите си.

Careers – Openness & Trust Icon

Работата в екип изисква откритост и доверие. Насърчаваме безплатната дискусия и поставяме доверието в колегите си. Оценяваме нови идеи и мнения, дори ако те са противоположни и очакваме да чуем точна информация дори – или по-специално – ако това не е добра новина. Увереността в готовността и способностите на нашите колеги изгражда доверие, което прави нашия екип по-ефективен.

Careers – Integrity Icon

Грешка при преводаИнтегритетът е основата на всичко, което правим. Това означава да не се прави само това, което е необходимо, но какво е правилно. Това означава да действаме етично и справедливо и да изпълняваме нашите обещания към колеги и клиенти.

Careers – Citizenship Icon

Нашето чувство за гражданство се разпростира върху всички заинтересовани страни. Ние демонстрираме загриженост за благополучието на хората и се стремим да подобрим икономическото развитие и да укрепим социалната структура на нашите общности. Също така се стремим да опазваме околната среда, като използваме ресурсите ефективно и отговорно.

НАШАТА МИСИЯ

СИГУРНОСТ

Go to Top