Безопастност2018-08-21T16:06:20+03:00

Безопастност

В Bunge ние всички се стремим към безопасност.

Нашата цел е култура с нулеви инциденти.
Това започва с лична ангажираност от всички на всяко ниво.
Ние никога няма да поставим печалбата или производството пред безопасността.

Никоя работа не е толкова важна или неотложна, че да не може да се извърши безопасно.

Нашият подход включва прилагането на най-добрите практики в бранша за контролиране или елиминиране на риск, особено петте Риска с Висок Потенциал (HPE), които водят до сериозни наранявания (Работа на Височина, Опасна Енергия, Мобилно Оборудване, работа в Затворено Пространство Издигнати Товари).

Програмата ни за осигуряване на безопасност дава възможност на служителите по целия свят да използват инструментариум за информиране и превенция на работното място, и изисква отговорниците по безопастност да обучават, тренират и ангажират служителите с тези действия.

НАШАТА МИСИЯ

НАШАТА ВИЗИЯ

Go to Top