Нашият бизнес2018-08-21T16:06:20+03:00

Нашият бизнес

Специалисти с интегриран подход

Нашата стойностна верига

Насипни стоки за храната на масата

Свързвайки реколтата с домовете от Южна Америка до Северна Африка, Bunge транспортира храна от мястото, където се произвежда до мястото, където е необходимо. Нашата интегрирана верига за доставяне на стойност свързва създаването, съхранението и транспортирането на суровините с дейности, които се развиват по-нататък, включително обработката, опаковането и разпространението на храни. Това помага на фермерите и обществото да просперират, да има по-качествена храна, увеличава устойчивостта, укрепва световната продоволствена сигурност.

Ние се ръководим от четири стратегически ценности: ние се стремим към безопасност, за да се уверим, че нашите служители се прибират всеки ден в семействата си в добро здрави; ние прилагаме най-добрите практики в бранша и споделяме знания за да правим нещата по-добре; стремим се към правилен баланс за да постигнем печеливша комбинация от бизнеса със суровини и добавена стойност и ние продължаваме да усъвършенстваме добрите наши практики, които ни помагат да обслужваме нашите клиенти и да надминем конкурентите си.

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

маслодайни семена

БИОДИЗЕЛ

ХРАНИ И СЪСТАВКИ

Go to Top