Маслодайни семена2018-08-21T16:06:21+03:00

Маслодайни семена

Маслодайните семена от рапица, слънчоглед и соя, са в основата на широк спектър от храни, фуражи за животни и други продукти

Bunge осигурява жизненоважни връзки  между производители и потребители чрез осигуряването на маслодайни семена и тяхната преработка в растителни масла и шрот. Те се използват за производството на храна за животни, за приготвяне на масла за готвене, маргарини, шортенинги както и за  производството на биодизел.

СЛЪНЧОГЛЕД

Слънчогледът е традиционна култура в Румъния. Поради високото си съдържание на масло, основната рентабилност от него се генерира от извлеченото масло, което в допълнение се рафинира за получаване на олио за готвене. Bunge Romania е местен лидер в търговията с бутилирано олио от 2000 г. насам.

Слънчогледовият шрот е втори протеинов ресурс от растителен произход в Румъния, който може да се използва за осигуряване на необходимото количество протеини във фуражите за животни.

Слънчогледовите люспи се използват в инсталации за смилане на слънчоглед като суровина за производство на пара.

В Румъния Bunge има инсталация за преработка на слънчоглед в заводите в гр. Бузъу и гр. Лехлиу (рафинираното олио от сънчоглед се произвежда в завода в гр. Бузъу).

Соя

Соята е основният източник на протеин за фуражи, за растително масло, за консумация от човека и суровина за хранителната, химичната и фармацевтичната индустрии в света.

От агроикономическа гледна точка соята е много важна за голямото количество азот в почвата (80-120 кг / ха), което води до по-ниски разходи при бъдещите култури (около 150 евро / ха).

Програма на ЕС за подпомагане на селското стопанство насърчава отглеждането на соя, което води до допълнителни субсидии за земеделските производители. Инвестициите в технологизацията на соята са по-малки в.

сравнение с културите на царевица, рапица или слънчоглед а получената продукция е равна или по-голяма от тази от слънчоглед. Следователно соята е една от най-печелившите култури в Румъния.

Рапица

Рапицата е добре установена култура в Румъния с високо съдържание на масло. Основната печалба от нея се генерира от извлеченото масло, което се продава или се използва като суровина за производството на биодизел.
Производството на рапица в Румъния достигна рекордно ниво през 2017 г., със засети площи над 600 000 хектара.

Шрота получен от рапично семе, когато се използва за храна за животни, има потенциал да намали емисиите на парникови газове с до 13% (метан и въглероден диоксид).

В Румъния Bunge преработва рапица в гр. Лехлиу.

Go to Top