123 В продължение на две столетия, Бънд работи за подобряване на световната хранително-вкусова верига. – Bunge Romania