Устойчивост2018-08-21T16:06:22+03:00

Устойчивост

Тъй като работим за посрещане на нарастващото търсене на храна, Bunge се фокусира върху подобряване на устойчивото развитие на цялата производствена верига.

Работим с различни суровини в рамките на една схема за устойчиво развитие ISCC (Международна сертификация за устойчивост на въглерода) за доставка на суровини за различни пазари – енергия (биогорива), храни и фуражи.

Чрез приемането на схемата ISCC, ние увеличаваме устойчивостта на нашите операции зачитайки най-високите принципи на устойчивостта и спазвайки философията на Bunge: „Действай, Защитавай и Ангажирай“.
В нашата глобализирана икономика е изключително важно да разберем кои продукти се произвеждат в съответствие с устойчивите принципи и кои не.

Bunge Romania – Sustainability

Принципи на устойчивостта

Sustainability Principles – Ecological Icon

Екологична устойчивост

Sustainability Principles – Social Icon

Социална устойчивост

Sustainability Principles – Compliance Icon

Съответствие със закони и международни договори

Sustainability Principles – Greenhouse Gas Icon

Наблюдение на емисиите на парникови газове (ПГ)

Sustainability Principles – Management Icon

Добри управленски практики

Сертификати

Сертифицирана съгласно ISCC ЕС от 2011 г. компанията разшири сертификатите си за устойчивост до ISCC Plus, което ни позволява не само да предлагаме на пазара биогорива, но и да доставяме устойчиви продукти на пазара на храни и фуражи.

Ние сме първата компания в Румъния, която притежава сертификат ISCC Plus.

Go to Top