Termeni și condiții2019-02-07T11:58:14+00:00

Bunge Europa

Notificare Privind Protecția Datelor Către Clienții/Furnizorii din UE

I. Introducere şi Domeniu de Aplicabilitate

Bunge și-a asumat angajamentul de a prelucra datele cu caracter personal în mod responsabil și în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor din toate țările în care activează Bunge. Puteți consulta Politica Bunge Europa privind Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru mai multe informații privind definițiile, principiile noastre generale privind protecția datelor și abordarea noastră referitoare la respectarea legilor privind protecția datelor.

Această notificare privind protecția datelor clienților/furnizorilor din UE („Notificarea”) descrie tipurile de date cu caracter personal colectate de Bunge, modul în care Bunge utilizează datele cu caracter personal, cui comunică Bunge datele cu caracter personal și drepturile pe care dumneavoastră, ca Persoană Vizată, le aveți în privința utilizării de către Bunge a datelor cu caracter personal. De asemenea, prezenta Notificare descrie cum ne puteți contacta în privința practicilor noastre de protejare a datelor.

 

II. Informațiile de Contact ale Operatorilor de Date

Entitățile care poartă responsabilitatea colectării și utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal (Operatorii de Date) din țara dumneavoastră de proveniență, în scopurile prevăzute în această notificare, sunt enumerate în Anexa 1.

 

III. Informații de Contact ale Responsabililor cu Protecția Datelor și Coordonatorilor pentru Protecția Datelor

Un RPD (Responsabil cu Protectia Datelor) sau CPD (Coordonator pentru Protectia Datelor) local este desemnat la nivelul țării dumneavoastră.

RPD/CPD sunt implicați în toate aspectele legate de protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În special, RPD/CPD au responsabilitatea monitorizării și asigurării respectării prezentei Notificări și a legilor aplicabile privind protecția datelor. La cerere, aceștia pot să ofere consultanță privind aspectele legate de protecția datelor.

Pentru orice clarificări sau informații suplimentare de care ați putea avea nevoie pentru a înțelege pe deplin prezenta notificare, puteți contacta RPD sau CPD local.

Informațiile de contact ale RPD sau CPD locali se regăsesc în Anexa 2.

De asemenea, puteți contacta Departamentul Juridic al Bunge SA la BEU.GVA.Dataprotection@bunge.com

IV. Scopurile Prelucrării Datelor și Baza Legală

Bunge prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor și numai în scopuri limitate, explicite și legitime. Bunge nu prelucrează datele cu caracter personal în scopuri care sunt incompatibile cu scopul pentru care au fost colectate inițial, cu excepția cazului în care dumneavoastră acordați un consimțământ explicit pentru utilizarea lor ulterioară.

Datele cu caracter personal referitoare la clienții/furnizorii Bunge pot fi prelucrate în scopul:

 • gestionării relațiilor comerciale, îndeplinirii comenzilor, plății și facturării bunurilor și serviciilor, contactării clienților, contactării furnizorilor;
 • desfășurării de activități promoționale și de marketing direct;
 • detectării și prevenirii fraudelor;
 • securității;
 • respectării obligațiilor legale și/sau a investigațiilor de reglementare, asistării Companiei în contextul oricărui litigiu sau arbitraj, inclusiv procedurile de dreptul muncii și protejării Companiei împotriva rănirii, furtului, răspunderii juridice, fraudei, abuzurilor sau altor abateri;
 • gestionării tranzacțiilor Companiei (de exemplu fuziune sau achiziție);
 • gestionării operațiunilor Companiei, inclusiv operarea și monitorizarea funcționării și securității corespunzătoare ale sistemelor IT ale Companiei;
 • gestionării incidentelor de sănătate și securitate; și
 • gestionării livrărilor și transportului de produse.

Bazele legale pentru fiecare scop sunt enumerate în tabelul de mai jos:

 

Bunge se asigură ca procedurile de guvernanță internă să prevadă clar motivele pe care se bazează deciziile de a utiliza date cu caracter personal în scopuri de prelucrare suplimentare. Înainte de a utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal într-un scop diferit de cel pentru care au fost colectate inițial, vi se va aduce la cunoștință acel nou scop.

 

V. Categorii de Date cu Caracter Personal Prelucrate

Furnizarea de date cu caracter personal este o condiție necesară pentru a încheia un contact cu Bunge sau o dispoziție a legii sau a reglementărilor conform căreia Bunge să administreze relația cu clientul/furnizorul. Datele cu caracter personal prelucrate sunt limitate la datele necesare pentru îndeplinirea scopului în care sunt colectate aceste date.

Printre datele cu caracter personal prelucrate se numără următoarele:

 • Numele clientului, sexul, vârsta, domiciliul, data și locul nașterii, numărul de telefon, adresa de email, cetățenia, ocupație/funcție, denumirea organizației, departamentul, domeniul de activitate, data contractului, adresa poștală a societății, numărul de telefon al societății, numărul de fax al societății, adresa de email a societății, codurile TVA, coduri de identificare fiscală, informații bancare, denumirea deținătorului contului bancar, preferințe privind limba utilizată, numărul de înmatriculare al autovehiculului, permis de conducere;
 • Imagini din sistemul de camere de securitate cu circuit închis ale clientului;
 • Numele furnizorului, sexul, vârsta, domiciliul, data și locul nașterii, numărul de telefon, adresa de email, cetățenia, ocupație/funcție, denumirea organizației, departamentul, domeniul de activitate, data contractului, adresa poștală a societății, numărul de telefon al societății, numărul de fax al societății, adresa de email a societății, codurile TVA, coduri de identificare fiscală, informații bancare, denumirea deținătorului contului bancar, preferințe privind limba utilizată, numărul de înmatriculare al autovehiculului, permis de conducere; și
 • Imagini din sistemul de camere de securitate cu circuit închis ale furnizorului.

Bunge nu colectează date cu caracter personal dacă o astfel de colectare este interzisă de legile aplicabile privind protecția datelor.

Categoriile speciale de date cu caracter personal nu vor fi prelucrate în contextul client/furnizor.

Bunge menține datele cu caracter personal de o manieră care să asigure exactitatea, completitudinea și actualitatea acestora.

 

VI. Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

În legătură cu activitățile descrise în secțiunea IV, poate fi necesar ca uneori compania să dezvăluie sau să furnizeze datele cu caracter personal altor companii din Grupul Bunge, prestatorilor de servicii terți relevanți (de exemplu, prestatorii de servicii de gestionare a relațiilor cu clienții/furnizorii, consultanții profesionali), partenerilor de afaceri ai companiei, autorităților de reglementare, organizațiilor guvernamentale sau cvasi-guvernamentale și potențialilor cumpărători ai companiei sau ai unei operațiuni a companiei.

Bunge va acorda acces la datele cu caracter personal numai persoanelor care necesită cunoașterea acestora, iar accesul va fi limitat la datele cu caracter personal care sunt necesare realizării funcției pentru care este acordat accesul.

Autorizația de a accesa datele cu caracter personal este întotdeauna legată de funcție, astfel încât nu poate fi extinsă nicio autorizație de a accesa datele cu caracter personal din motive personale. Prestatorii de servicii primesc datele cu caracter personal numai în concordanță cu scopurile contractului de prestare a serviciilor încheiat cu Bunge.

 

VII. Transferuri Internaționale de Date

Transferurile internaționale de date se referă la transferuri de date cu caracter personal în afara SEE și a Elveției.

Prezența internațională a Bunge implică transferul de date cu caracter personal către alte companii ale Grupului sau terțe părți, care pot fi stabilite în afara SEE și a Elveției, inclusiv în Statele Unite. Bunge se asigură ca, atunci când datele cu caracter personal sunt transferate către țări care au standarde de protecție a datelor diferite, să fie implementate măsuri de protecție adecvate pentru protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal care să protejeze astfel de transferuri de date în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Bunge a implementat un acord intragrup privind transferul internațional de date care să acopere transferurile internaționale de date între companiile Grupului Bunge, iar o copie a acestui acord poate fi obținută contactând Departamentul Juridic al Bunge SA la BEU.GVA.Dataprotection@bunge.com

 

VIII. Păstrarea Datelor cu Caracter Personal

Bunge nu va păstra datele dvs. cu caracter personal prelucrate mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod în conformitate cu această Notificare și pentru care Bunge are o bază legală valabilă. În orice caz, nu le vom păstra mai mult decât este permis în perioadele de păstrare locale și statutare, adică cerințele fiscale sau comerciale.

În cazul în care Bunge ar fi implicat în orice revendicări legale, avem dreptul să continuăm să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal care sunt relevante pentru astfel de revendicări, sub rezerva cerințelor locale de păstrare aplicabile.

 

IX. Drepturi Privind Protecția Datelor  

În conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, beneficiați de drepturile de mai jos. Puteți exercita aceste drepturi oricând, prin contactarea RPD sau CPD local:

 • Dreptul de a accesa, rectifica și șterge datele cu caracter personal;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul la opoziție față de prelucrare;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, dacă se aplică;
 • Dreptul de a retrage consimțământul, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ; și
 • Dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea de Supraveghere.

 

X. Implementare

Prezenta Notificare se aplică și este implementată de toate entitățile Bunge din Europa, în țara aferentă.

 

XI. Conformitatea Notificării și Informații de Contact

Monitorizarea și asigurarea conformității prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul Bunge cu prezenta Notificare și cu legile aplicabile privind protecția datelor reprezintă responsabilitatea RPD și CPD.

Așa cum s-a menționat mai sus, puteți contacta RPD local sau CPD sau Departamentul Juridic al Bunge SA în privința oricărui aspect legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus. Informațiile de contact ale RPD sau CPD locali se regăsesc în Anexa 2.

 

XII. Diverse

Prezenta notificare poate fi revizuită și modificată periodic de Bunge SA (13 route de Florissant, 1206, Geneva, Elveția) și vor fi furnizate informări corespunzătoare cu privire la orice modificări.

Companiile pot adapta textul prezentei notificări numai în vederea conformării cu legislația națională, prin intermediul unei anexe atașate la prezenta notificări. În cazul oricăror discrepanțe între această notificare și o anexă locală specifică, realizată în conformitate cu legislația locală, condițiile anexei prevalează.

 

Anexa 1

 Lista Operatorilor de Date

ȚaraOperator de DateDetalii de Contact
AustriaBunge Austria GmbHIndustriegelände West 3, 2460 Bruck an der Leitha, Austria
BulgariaKaliakra AD10 Tsar Osvoboditel Blvd., 3rd floor,1000 Sofia, Bulgaria
FinlandaBunge Finland OyPL 400, 21201 Raisio, Finland
FranțaBunge France S.A.S.28ter, rue de la Paix et des Arts, F-44600 Saint Nazaire, France
GermaniaBunge Deutschland GmbHBonadiesstrasse 3-5, D-68169 Mannheim, Germany
Walter Rau Lebensmittelwerke GmbHMünsterstr. 9 – 11, D-49176 Hilter, Germany
Walter Rau Neusser Öl und Fett AG36, Industrie Strasse
41460 Neuss, Germany
Westfälische Lebensmittelwerke Lindemann GmbH & Co. KGHerforder Str. 173-179, 32257 Bünde, Germany
Bunge Handelsgesellschaft mbHRathausmarkt 5, P.O. Box 113453, 20434 Hamburg, Germany
UngariaBunge Zrt.Váci út 33., 2nd floor, 1134 Budapest, Hungary
ItaliaBunge Italia S.p.A.Via Baiona, 203 –  48123 Ravenna, Italy
Novaol SrlVia Baiona, 259, 48123 Ravenna, Italy
OlandaBunge Netherlands B.V.Coenhavenweg 3, 1013 BK Amsterdam, The Netherlands
Koninklijke Bunge BVWeena 320, 3012 NJ  Rotterdam, NL-3012, NJ Rotterdam, The Netherlands
Bunge Cooperatief UA
Loders Croklaan B.V.Hogeweg 1, 1521 AZ, Wormerveer, The Netherlands
Bunge Loders Croklaan Oils B.V.
Bunge Loders Croklaan Group B.V.
PoloniaZaklady Tluszczowe „Kruszwica” S.A.ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, Poland
Bunge Polska Sp. z.o.o.ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, Poland
Warsaw Mathematical Institute Sp. z.o.o.Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 R. 7b, Vip. 02-366 Warszawa, Poland
ZTK Property Management Sp. z o.o.Komitetu Obrony Robotników 45 B street, 02-146 Warsaw
PortugaliaBunge Iberica Portugal S.A.Rua de Palença, s/n Palença de Baixo, Pragal, 2800 Almada, Portugal
RomaniaBunge Romania SrlAleea Industriilor, No. 5-7, 120068 Buzau, Romania
Interoil S.A.Str. Lotrului nr. 2-6, Oradea, judetul Bihor, Romania
Muntenia Oil S.A.Bucuresti, sector 2, Strada Barbu Vacarescu, nr. 201, etaj 13, biroul nr. 4, Romania
Bunge Danube Trading SrlAleea Industriilor, No. 5-7, 120068 Buzau, Romania
Prio Extractie SrlBucuresti, sector 2, Strada Barbu Vacarescu, nr. 201, etaj 13, biroul nr. 3, Romania
Prio Biocombustibil SrlBucuresti, sector 2, Strada Barbu Vacarescu, nr. 201, etaj 13, biroul nr. 1, Romania
Unirea SrlCalea Chisinaului nr. 173, Iasi, judetul Iasi, Romania
SpaniaBunge Iberica S.A.U.Paseo de la Castellana 115, 28046 Madrid, Spain
ElvețiaBunge S.A.13, route de Florissant

1206, Geneva, Switzerland

Regatul UnitBunge London LtdRoom 113, 65 London Wall, London EC2M 5TU, United Kingdom

 

Anexa 2

Lista de contact a Coordonatorilor pentru Protecția Datelor și a Responsabililor pentru cu Protecția Datelor

ȚaraOperator de DateCoordonator pentru Protectia Datelor (CPD)Responsabil cu Protectia Datelor (RPD)
AustriaBunge Austria GmbHTeam leader:
Dieter Burger, Dpty. Plant Manager
Team members:
Christoph Andert, Technical IT
Elfriede Frank-Egermann, Payroll
Email: BEU-BRU-Dataprotection
Phone: +43 (0) 2162 606 30
XXX
BulgariaKaliakra ADTeam members:
Bogdan Serban, Legal Adviser
Carmen Ochiosu, HR Director
Monica Spiru, Marketing Manager
Stefan Calin, IT System Administrator
Email: BEU.BUC.Dataprotection@bunge.com
Phone: +40 758 243 426
N/A
FinlandaBunge Finland OyTeam members:
Pasi Huuskonen, IT Manager
Kaisa Halme, HR Generalist
Jyri Inki, CFO
Email: BEU-XXX-Dataprotection
Phone: +XX (0) XXXX XXX XX
N/A
FranțaBunge France S.A.S.Team members:
Florence Thibaudat, HR Manager
Natalia Torres, Senior Counsel
Francisco Torres, Controller IBS
Email: BEU-IBS-Dataprotection
Phone: +XX (0) XXXX XXX XX
N/A
GermaniaBunge Deutschland GmbHTeam leader:
Uwe Wunderle, IS Specialist
Team members:
Regine Cavallo, HR Manager
Christoph Haase, Managing Director
Email: BEU-MAN-Dataprotection
Phone: +49 (0) 6213 704 111
DMC Datenschutz Management & Consulting GmbH & Co. KG
Zur Mühle 2-4
50226 Frechen
Telefon +49.2234.964944-0
Telefax +49.2234.964944-19
info@dmc-datenschutz.de
Operational level :
Philipp Lehmann
Lehmann@dmc-datenschutz.de
Management level :
Harald Schiller
Schiller@dmc-datenschutz.de
Walter Rau Lebensmittelwerke GmbHTeam members:
Anne Frehe, HR Manager
Wilfried Lindhorst, IS Specialist
Thomas Mussweiler, Managing Director
Email: BEU-HIL-Dataprotection
Phone: +49 (0) 5424 366 777
Walter Rau Neusser Öl und Fett AGTeam members:
Alexander van der Klauw, Managing Director
Ursula Plüeck, HR Manager
Christian Jaekel, System Administrator
Marcel Kuna, Head of IT
Email: BEU-NEU-Dataprotection
Phone: +XX (0) XXXX XXX XX
Westfälische Lebensmittelwerke Lindemann GmbH & Co. KGEmail: BEU.BDE.Dataprotection@bunge.com
Phone: +49 5223 8203 20 / +49 5223 8203 14
Bunge Handelsgesellschaft mbHEmail: BEU.HAM.Dataprotection@bunge.com
Phone: +49 40 822217160
UngariaBunge Zrt.Team members:
Tamas Gomori, General Counsel
Daniel Ling, Legal Counsel
Erika Lajko, HR Manager
Brigitta Kosaras Brand Manager
Jozsef Kadar IT Supervisor
Email: BEU.BUD.Dataprotection@bunge.com
Phone: +3612376400
ItaliaBunge Italia S.p.A.Team members:
Massimo Gambi, HR Administration Manager
Natalia Torres, Assistant General Counsel South & West Europe
Francisco Torres, Controller IBS
Email: BEU.RAB.Dataprotection@bunge.com
Phone: +39 0544 696311
Novaol Srl
OlandaBunge Netherlands B.V.Team members:
Peggy Engels, HR Manager
Natalia Torres, Assistant General Counsel South & West Europe
Francisco Torres, Controller IBS
Email: BEU.AMS.Dataprotection@bunge.com
Phone: +39 0544 69 63 40
Koninklijke Bunge B.V.Team members:
Arrie De Lange, Assistant Controller Finance & Holdings
Monique Van der Velde, Legal Counsel
Email: BEU.ROT.Dataprotection@bunge.com
Phone: +31 10 217 66 66
Bunge Cooperatief UA
Bunge Loders Croklaan B.V.Team members:
Erica van Dijk, HR Director
Katherine Zwaanswijk, Legal Counsel
Email: BEU.WOR.Dataprotection@bunge.com
Phone: +31 75 629 24 17
Bunge Loders Croklaan Oils B.V.
Bunge Loders Croklaan Group B.V.
PoloniaZaklady Tluszczowe „Kruszwica” S.A.Team members:
Katarzyna Woźniak-Mrygoń, Legal Director
Justyna Lutoborska, Legal Counsel
Jolanta Szczepaniak, IS Analyst
Adam Nitka, Payroll Manager
Tomasz Dura, external Data Security Officer
Email: BEU.ZTK.Dataprotection@bunge.com
Phone: + 48 52 35 35 100
Bunge Polska Sp. z.o.o.Team members:
Katarzyna Woźniak-Mrygoń, Legal Director
Jolanta Szczepaniak, IS Analyst
Adam Nitka, Payroll Manager
Tomasz Dura, external Data Security Officer
Email: BEU.BP.Dataprotection@bunge.com
Phone: + 48 52 35 35 100
Warsaw Mathematical Institute Sp. z.o.o.Team members:
Katarzyna Woźniak-Mrygoń, Legal Director
Jolanta Szczepaniak, IS Analyst
Adam Nitka, Payroll Manager
Tomasz Dura, external Data Security Officer
Email: BEU.WMI.Dataprotection@bunge.com
Phone: +48 22 312 46 01
ZTK Property Management Sp. z o.o.Team members:
Katarzyna Woźniak-Mrygoń, Legal Director
Jolanta Szczepaniak, IS Analyst
Adam Nitka, Payroll Manager
Tomasz Dura, external Data Security Officer
Email: BEU.ZTKPM.Dataprotection@bunge.com
Phone: +48 22  335 67 00
PortugaliaBunge Iberica Portugal S.A.Team members:
Eva Sanchez, HR Business Partner Finance
Natalia Torres, Assistant General Counsel South & West Europe
Francisco Torres, Controller IBS
Email: BEU.IBS.Dataprotection@bunge.com
Phone: +351 21 294 91 00
RomaniaBunge Romania S.R.L.Membrii echipei CPD:
Bogdan Serban, Legal Adviser
Carmen Ochiosu, HR Director
Monica Spiru, Marketing Manager
Stefan Calin, IT System Administrator
Email: BEU.BUC.Dataprotection@bunge.com
Phone: +40 758 243 426
Cabinet Avocat Serban Bogdan
E-mail: BEU.BUC.Dataprotection@bunge.com
Telefon: +40 758 243 426
Prio Extractie S.R.L.
Prio Biocombustibil S.R.L.
Unirea S.R.L.
Bunge Danube Trading S.R.L.
Muntenia Oils S.A.
Interoil S.A.
SpainBunge Iberica S.A.U.Team members:
Eva Sanchez, HR Business Partner Finance
Natalia Torres, Assistant General Counsel South & West Europe
Francisco Torres, Controller IBS
Email: BEU.IBS.Dataprotection@bunge.com
Phone: + 34 93 470 53 20
ElvețiaBunge S.A.Team members:
Beatrix Gyenes, Senior Legal Counsel
Jonathan Pécaut-Dupy, Legal Counsel
Françoise Gris, HR Manager
David Bugallo, HRIS Project Manager
Email: BEU.GVA.Dataprotection@bunge.com
Phone: +41 22 592 91 00
Regatul UnitBunge London Ltd
Bunge Corporation Ltd